петък, януари 15Актуални новини от София
Shadow

Затягат контрола за разделно изхвърляне на отпадъците

По-строг контрол към софиянци за разделно изхвърляне на отпадъците се въвежда след празниците, съобщиха от Столичния инспекторат. Анализът на ситуацията с разделното събиране на отпадъци от опаковки показва, че столичани не използват цветните контейнери.
Затова Столичен инспекторат ще държат на по-строг контрол към гражданите за изпълнение на задълженията им по чл. 20 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на София.

Всички притежатели на отпадъци от опаковки – хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал, са задължени да ги събират разделно и да ги изхвърлят в цветните контейнери. Отпадъците трябва да се привеждат във възможно най-малък обем. Опаковките не трябва да се смесват с битови, биоотпадъци и опасни отпадъци. Забранява се да се палят отпадъците в цветните контейнери, както и да се замърсява пространството около контейнерите. При установени маловажни случаи на нарушения на тези изисквания на физическите лица ще се налага глоба с фиш в размер на 50 лв. В останалите случаи се налага административно наказание глоба в размер от 100 до 5000 лв.

Снимка: Столичен инспекторат