сряда, януари 27Актуални новини от София
Shadow

Близо 40% от кантарите по пазарите в София лъжат в грамажа

16,9% от инспектираните кантари по пазарите и борсите не отговарят на изискванията на Закона за измерванията, стана ясно от данни на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Инспекциите са проведени от 1 септември до 30 октомври, когато е най-активният период за търговия с плодове и зеленчуци. Проверени са 1883 търговци и 2005 използвани от тях везни в цялата страна.

Установено е, че 12% от използваните кантари не са преминали изискуемите процедури по одобряване на типа им или оценка на съответствието им със съществените изисквания към тях. Поради това кантарите не трябва да се използват. 5,5% от везните не са преминали изискуемите ежегодни периодични проверки. Някои от тях не са били представяни за проверка години наред.

Най-сериозни нарушенията са открити на общинските пазари в Белоградчик и Шабла, където всички инспектирани везни са били несъответстващи.

Нередовните кантари в. Исперих са 93,3%. На стоковото тържище в с. Първенец също почти всички проверени кантари не отговарят на изискванията – 92%. Всяка една от тези везни не е била разрешена за търговска употреба.

Останалите места с висок процент на нередовни везни са: градският пазар в Пазарджик – 88,8%, пазарът в Кюстендил – 85%, общинският пазар в Козлодуй – 75%, общински пазар в Искър – 62%, пазар Борово в София и пазар Аспарухово във Варна – 57%, общинският пазар в Раднево – 50%, общинският пазар в Берковица – 46%, общинският пазар в Мездра – 44%, общински пазар „Младежка“ в Пловдив – 41%, „Женски пазар“ в София – 39%, общинският пазар в Кубрат – 37%, общинският пазар в Червен бряг и пазар Димитър Петков в София – 36%, общинският пазар в Троян – 35%, общинският пазари във Вършец, Стражица и Павликени – 33% и общинският пазар в Монтана – 31%.

Резултатите от проверките показват, че спрямо 2019 г. процентът на несъответстващите везни е нараснал от 12,2% на 16,9%.

По време на кампанията са издадени 333 акта за административни нарушения, свързани с несъответствия при измерването. Част от търговците обаче продължават да работят с несъответстващи везни, независимо от съставените им при предишната проверка актове, е установено при повторните проверки.

Една от причините за големия брой нарушения е ниският размер на глобите, твърдят от ДАМТН. Това се отнася в най-голяма степен за физическите лица, каквито са предимно търговците на пазарите. За тях са предвидени глоби от 100 до 300 лева. За юридическите лица санкциите са от 200 до 500 лева. ДАМТН ще предприеме законодателна инициатива за повишаване на размера на санкциите и глобите.

Не трябва да се допуска търговците да разполагат везните на места, на които потребителите нямат видимост на резултата от измерването. По този начин, дори със съответстващи на законовите изисквания везни, недобросъвестни търговци биха могли да манипулират резултата от измерването или да изискват потребителите да заплащат суми, несъответстващи на измереното количество, казват от ДАМТН.