четвъртък, октомври 22Актуални новини от София
Shadow

Доставчиците на храни ще трябват да носят в себе си лични здравни книжки

Доставчиците на храни ще трябват да носят в себе си лични здравни книжки, в които да са вписани резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания. Личната здравна книжка ще се представя при поискване от контролните органи.

Това предвижда проект на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние, публикуван за обществено обсъждане.

В Наредбата се посочва още, че само търговците, регистрирани по Закона на храните, ще могат да предлагат храни онлайн.

Наредбата ще гарантира проследимостта и безопасността на храните, търгувани от разстояние, както и предоставянето на информация за потребителите. Търговията с храни от разстояние за пръв път се регламентира в новия Закон за храните, който влезе в сила на 9 юни тази година. Предвижда се тя да се осъществява след задължителна регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните по местонахождението на обекта или на централата на средството за комуникация от разстояние.

Предлагането на храни от разстояние се извършва по различни канали като: интернет страница, социална медия, телефонен номер, пощенски адрес, електронна поща и др. Може да се достави храна до местожителството на потребителя, чрез собствен или договорен транспорт. За превозване на храни, предлагани от разстояние, могат да се използват превозни средства, които отговарят на хигиенните изисквания и са идентифицирани, с цел осигуряване на проследимост.

За доставки може да се използват мотоциклети, мотопеди, електрически превозни средства и велосипеди, като трябва да бъдат снабдени с контейнери, които отговарят на хигиенни изисквания и да са идентифицирани, с цел осигуряване на проследимост и да имат обозначение с името или наименованието на бизнес оператора доставчик.

Официалният контрол ще извършва Българската агенция по безопасност на храните.