четвъртък, октомври 22Актуални новини от София
Shadow

Работодатели бавели заплати заради пандемията

Установените забавени заплати от началото на годината до средата на юни са на обща стойност 4,5 млн. лв. Това са установили от ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), предаде агенция „Монитор“.

След намесата на инспекторите обаче близо 2,5 млн. лв. са били изплатени. По време на извънредното положение у нас пък освен забавени заплати, те са открили и неизплатени обезщетения след прекратяването на трудовия договор, както и нередности при предоставянето на отпуск – платен и особено неплатен.

Съществени пропуски е имало и по отношение прекратяване на трудовите правоотношения, като на служителите са давани неоформени документи или те не са им били връчени по надлежния ред.

„В периода на извънредното положение бяха ограничени планираните проверки, което естествено е довело до намаляване броя на нарушенията“, обясниха още от ГИТ.

Отговорено е обаче на всеки сигнал.

При разглеждане на сигнали, касаещи заплащане на труда, прекратяване на трудови правоотношения, отпуски, се изискваше от работодателите при възможност да предоставят нужните документи онлайн. При невъзможност за извършване на проверка чрез дистанционна комуникация е създаден ред за обслужване на граждани и фирми с минимално време за контакт и в обособени помещения, подлежащи на по-често дезинфекциране.