вторник, септември 22Актуални новини от София

10-те софийски гимназии, в които се влиза с най-високи балове

РУО София-град обяви топ 10 на гимназиите в София, в които са класирани учениците с най-високите минимални палове. Баловете тази година са по-високи в сравнение с тези от 2019 г. Има две изненади. ТУЕС заема вече трето място.

Така измества 73 СУ от топ 3. За топ 10 се е преборило и 31 СУЧЕМ.

Топ 10 на гимназиите в София, в които се влиза с най-високи балове (2020)

СМГ – 487,750 точки 91

НЕГ (Първа немската гимназия)

ТУЕС 73 СУ (т.н. Втора немска гимназия)

Испанската гимназия

Първа английска гимназия

Втора английска гимназия

Френската гимназия 22-ро училище

31 СУЧЕМ