четвъртък, ноември 14Актуални новини от София

Цените на водата и природния газ се увеличават от 1 януари

Увеличава се цената на водата и природния
газ от 1 януари 2019 г. Това реши на закрито заседание Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР).

Природният газ поскъпва с 3,51%, като не
се очаква това да се отрази на крайната цена на топлата вода и парното. При
определяне на цената на природния газ КЕВР прилага изцяло съществуващата
методика, залегнала в действащия договор между „Булгаргаз“ ЕАД и „Газпром
Експорт“. В ценообразуващата формула регулаторът отчита движението на цената на
петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари за
последните 9 месеца, както и промените в курса на щатския долар спрямо лева.

В 26 населени места цената на водата ще
поскъпне с до 10 на сто. Предварителните разчети сочат, че най-голямо ще е
поскъпването в Бургас – с 27 стотинки за куб.м., и в София – с около 20
стотинки за куб. м.. Най-скъпа ще е водата в Шумен, където от новата година
един кубик ще струва 3.40 лева. Над 3 лева ще струва 1 куб. м. вода и в Добрич,
Силистра, Варна и Враца. Единствено в Кърджали ще се отчете намаляване на
цената на услугата с около 1,5%. Съгласно нормативните изисквания,
актуализацията на цените се извършва на основата на одобрената с бизнес плановете
цена на услугите за 2019 г., с отчитане на размера на натрупана инфлация и
прилагане на индивидуален коефициент за ефективност за всяко едно дружество.

Докато се провеждаше закритото заседание
на КЕВР, пред сградата на регулатора в София за втори път протестираха десетки
граждани. Те два пъти се опитаха да нахлуят вътре с настояване да участват в
заседанието. Протестиращите носеха плакат с надпис: „Убивате ни с тока, водата
и парното. И за въздуха ли ще трябва да плащаме?“.