неделя, април 21Актуални новини от София

120 фазана ще бъдат пуснати на свобода в природата

120 деца от столични училища днес ще
пуснат на свобода  в природата 120
фазана. Инициативата е на Съюза на ловците и риболовците в България по повод
120-та годишнина на организацията.

С тази идея ние припомняме, че преди да
стрелят по дивеч, ловците се грижат за него, заяви Васил Василев – председател
на Съюза:

„Всички ловци полагат денонощни грижи в
тежките зимни месеци и поддържат наредени дивечовите хранилки, а през годината
засаждат дивечови ниви с различни култури, както и се грижат по всякакъв начин
да подобрят условията за дивеча, така че по същество ние сме преди всичко три
области и три организации“.

Близо 8 млн. лева инвестират ежегодно
ловците в българската природа, добави Василев.

„Ежегодно нашата организация разселва на
територията на цялата страна близо 150 000 броя птици, които са на стойност
около 2 млн. годишно“, уточни той, както и подчерта, че пуснатите в природата
птици далеч отстреляните:

„Ако ние сме разселили 100 000 фазана на
територията на цялата страна,  обстрелът
не е повече от 20 или 30 000“.