четвъртък, октомври 17Актуални новини от София

Външното министерство облекчава режима на работа с преводаческите фирми

Нови, по-лесни правила за работа на Министерството на външните работи с преводаческите фирми, са в сила от вчера. Със заповед на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева е намален броят на необходимите документи за включване на преводачески фирми в списъка на юридически лица, извършващи официални преводи на документи и други книжа.

Това е поредната конкретна мярка, предприета от Министерството на външните работи в последните седмици, насочена към облекчаване и ускоряване на административното обслужване не само на гражданите, но и на бизнеса.

Според новите разпоредби от списъка с необходимите документи отпада задължителното изискване преводаческите фирми да представят актуално удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията, или копие от съдебното решение за регистрация. Отпада и необходимостта от прилагане на копие от регистрацията по „Булстат”. Информацията за вписаните данни вече ще се проверява служебно от дирекция „Консулски отношения” на МВнР.

Друга промяна, която ще доведе до улесняване на фирмите, е отпадането на досегашното изискване за задължителна нотариална заверка на подписите върху декларацията за свързани лица. Тя се подава от едноличния търговец или съдружниците в търговското дружество, че по смисъла на Търговския закон те не са свързани лица с други, извършващи официални преводи.

МВнР продължава да работи в посока оптимизиране на административните услуги на институцията. Тези усилия са в съответствие и с целите, които българското правителство си поставя в областта на административната реформа в полза на гражданите и бизнеса.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *