понеделник, май 23Актуални новини от София
Shadow

Преброяване 2021: важна информация

От 7 септември стартира електронното национално преброяване на населението и жилищния фонд в България. То се провежда веднъж на десет години. Ще приключи в полунощ на 17 септември, а от 18 септември до 3 октомври преброяването ще бъде по домовете.

Платформата чрез която всеки може да се преброи онлайн е Census2021.bg като тя е достъпна и от сайта на НСИ. Всички данни, които попълвате в преброителната карта, са защитени и по закон могат да се използват само за статистически цели, не се предоставят на други институции и не могат да бъдат използвани за доказателство в съда.

Ако човек не се включи в електронното преброяване, от 18 септември до 3 октомври трябва да очаква посещение от анкетьор в своя дом. Съгласно Закона за преброяването, участието в него е задължително, а ако има отказ, глобата ще бъде 160лв.

За да се преброи електронно, всеки трябва да си направи регистрация на сайта, където трябва да впише ЕГН, документ за самоличност и валиден имейл. Не е необходимо всеки член на домакинството да се регистрира, един човек може да попълни информацията за цялото домакинство. След регистрацията се попълва електронната преброителна карта, което отнема около 15-20 минути. Тя съдържа въпроси в четири основни раздела: адрес, жилище, домакинство, население.

Петият раздел – временно присъстващи, се попълва единствено в случай че по време на преброяването в жилището има хора, които обичайно не живеят там – например гости за няколко дни. Образец на картата в хартиения й вариант можете да видите тук.  Електронната карта съдържа същите въпроси, с изключение на информацията за сградата.

С една преброителна карта се брои едно жилище и всички хора, които обичайно живеят в него. Повечето въпроси са затворени – отбелязва се само верният отговор.

Събират се данни какво е жилището – държавно, общинско или частно, колко е неговата площ и колко стаи има, дали има изолация и енергоспестяваща дограма, достъпно ли е за хора, които са трудно подвижни и т.н. Разделът за жилището се попълва без значение дали сте негов собственик, наемател или ползвател.

Трябва да се попълнят данни и за всеки от живеещите в жилището. Добре е да се започне с главата на домакинството или друг пълнолетен. Попълват се имената на хората и техните ЕГН, трябва да се определят отношенията на всеки към всеки в рамките на домакинството.

Следват въпроси за етническа принадлежност, майчин език, религия. При отговорите на тези въпроси човек се самоопределя. Има и възможност да посочи „не мога да определя“ или „не желая да отговоря“. В този раздел е и информацията дали учите и работите, къде и какво работите, как се придвижвате до училището или работното си място.

След попълването на електронната карта системата ще генерира код от 15 знака. Именно този код се предава на преброителя.