вторник, септември 22Актуални новини от София

Средно по 187 човека на ден се регистрират като безработни в София

Увеличават се хората, които се регистиррат за безработица в бюрата по труда в София. Тенденцията се наблюдава откакто е въведено извънредното положение, 13 март т. г. у нас, заради епидемията от COVID-19. Средно на ден в София се регистрират по 187 души. Това съобщават от Агенцията по заетостта.

През първата седмица на действие на извънредното положение в четирите столични бюра по труда са се регистрирали общо 936 безработни, което е 187 души среднодневно. В сравнение с дните, преди въвеждането на извънредното положение през март, се отчита лек ръст на дневните регистрации с 34 лица.

От регистираните в бюрата по труда в столицата, през периода 16 -20 март, най-голям дял заемат освободени от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 50%. 14% са от сектор „Търговия“ и 11% от „Преработваща промишленост“, уточниха от Агенцията по заетостта.

От институцията обясниха, че все още не е уточнено как и какви документи ще се подават в бюрата по труда за хората, които не са съкратени и държавата ще им изплати по 60% от заплатите за един месец. Не е ясно и дали информацията ще се подава от работодатели или от служители и работници. За новия механизъм ще ви информираме в следващите дни, казаха от Агенция по заетостта.

Тази сутрин Зорница Русиновоа, зам.-министър на МТСП, заяви, че от ОП РЧР са отделени 20 млн. лв. за допълнителните 1000 лв. към месечната заплата на всички медици, които са на първа линия в борбата с коронавируса. В момента те били 14 000. Търсят се резерви и по други оперативни програми, отделени са и 20 млн. лв. за общините, които с анекс могат да удължат изпълнението на проект, касаещ патронажната грижа. От НСОРБ имаме предложение тези средства да се увеличат, коментира Русинова.

Заради епидемията от Агенция по заетостта предлагат и нова електронна услуга за регистрация на търсещите работа лица. Тя е достъпна на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), раздел „Социални дейности“/„Безработица и насърчаване на заетостта“.

Новата услуга допълва съществуващите възможности за регистрация по електронен път. Целта е да не се посещават офисите на бюрата по труда. Така гражданите могат да получават посреднически услуги за подпомагане търсенето на работа дори и в условията на прилаганите мерки за ограничени контакти и социална дистанция.

Електронната услуга дава възможност за бърз достъп и лесно изготвяне на заявление-декларация за регистрация в бюрото по труда. Другото предимство е, че заявлението ще бъде автоматично получено в бюрото по труда, в което лицето е избрало да се регистрира, без то да търси и вписва електронния адрес на бюрото. „Безработните, които подават заявление по този ред, много внимателно и коректно трябва да адресират заявлението си до бюрото по труда, в което се регистрират. Регистрацията трябва да се направи по постоянен или настоящ адрес и само в едно бюро по труда в страната.