вторник, юли 14Актуални новини от София

Все повече са безработните млади хора в страната

Увеличение на безработните млади хора у нас на възраст до 24 години отчитат от Агенция по заетостта. Това става ясно от статистическите данни на Агенцията за месец декември 2019 спрямо месец януари 2020. Общо регистрираните безработни млади мъже и жени през последния месец на 2019 са били 9329, с близо 500 по – малко спрямо тези през януари 2020 – когато са се увеличили до 9759, пише „Монитор“.

Нарастването е характерно за този период на годината, разясняват от агенцията. Аналогични са данните през последните две години, през януари спрямо декември. Тези стойности са в резултат от интензивните действия на Агенцията по заетостта за активиране на неработещите и неучещи младежи.

Само за месец в бюрата по труда са се регистрирали точно 436 нови безработни мъже и жени на възраст до 24 години. Според данните на Агенцията по заетостта най – много и за двата отчетни периода са безработните без специалност и професия – през декември миналата година са били 5996 човека, а в началото на тази 6375. Според тези данни преобладаващите безработни са нито образовани, нито квалифицирани.

Останалата част пък са младежи намиращи затруднения да си намерят работа в областите на услугите, транспорта и правото. Във всички области на страната има безработни в сферата на образованието, икономиката и правото, сочат още статистическите данни на АЗ. Оказва се, че има млади мъже и жени затруднени да си намерят работа в цялата страна и в сферата на техниката и технологиите.

Всеки млад човек най-късно до 4-ия месец от престоя си в бюрото по труда получава оферта за работа или обучение, отговарящи на неговите индивидиуални образователно-квалификационни характеристики, уверяват от АЗ.

Делът на безработните младежи на възраст до 24 г. в общата структура на безработните е 4.8%, като отбелязва спад от 0.2 процентни пункта, показват анализите на АЗ. Годишното сравнение пък показва намаление с 9.4% в броя безработни младежи. В образователната структура най-съществени са дяловете на младите със средно, с основно и по-ниско образование, съответно – 50.5% и 42.1%. Професионалната структура в най-голяма степен се формира от младежи без квалификация и специалност те са 64.3%. През декември 2019 г. от регистрираните безработни до 24 г., 11.6% са продължително безработни.

Намаляването на безработните млади е политика на държавата и бизнеса. По различните оперативни програми на социалното министерство през последните няколко години се провеждат активни политики за намаляване на безработните млади хора. Различните операции по ОПРЧР привличат младежи в заетост или обучение, което е добре и за бизнеса, коментира пред „Монитор“ Добрин Иванов от АИКБ по повод данните на Агенция по заетостта. Според експерта една не малка част от тези определени, като безработни хора са „фрийленсъри“, които упражняват временна работа по проект, и след това за някакъв период от време са без работа и доходи. Не малко са и младите, които пък са избрали да работят на свободна практика или да упражняват свободна професия, поради различни причини, като най-честите са разминаване на очакванията за заплащане и работно време за определен вид труд, коментира още експертът.

снимка: БГНЕС, източник: dnes.bg