сряда, август 12Актуални новини от София

„Топлофикация София“ с официално разрешение за участие в газовата борса

„Топлофикация София“ ЕАД получи всички необходими разрешения от страна на Столичния общински съвет да се регистрира и да бъде активен участник на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.

В тази връзка бяха подадени и всички необходими документи както за достъп до газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството му на оператор на газопреносна мрежа, така и за регистрация на платформата за търговия. Считано от 7 февруари 2020 г. „Топлофикация София“ ЕАД официално е регистриран участник на газовата борса.

Участието на най-големия консуматор на природен газ в България на българската газова борса от една страна ще допринесе за увеличаване на ликвидността на пазара, и от друга, ще позволи на „Топлофикация София“ да закупува газ на конкурентни пазарни цени, което ще спомогне за подобряване на финансовото състояние на дружеството. Активното участие на газовата борса на най-голямото отоплително дружество на Балканския полуостров ще спомогне, както за подобряване на услугата, която то предлага, така и за установяването на ликвиден и прозрачен пазар на природен газ в България.