петък, юни 5Актуални новини от София

Конференция за преосмисляне на социализма събира световни учени в София

От днес – 7 ноември до 9 ноември в парк-хотел „Москва“ учени от три континента ще се съберат на международна конференция, където ще дискутират по темата за социализма в Европа – 30 години след падането на Желязната завеса.

Международната конференция „/Пре/осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало“ събира над 100 учени от Европа, Азия и Северна Америка. Те са представители на различни научни дисциплини – етнология, антропология, история, политически науки, изкуствознание, литературна история и други науки. Организатор на форума е Институтът за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН.

На конференцията ще бъдат обсъдени теми като всекидневната култура и начинът на живот при социализма – материална култура, хранене, мода, кино, музика, свободно време и отдих, отношения между половете, детство и младежки култури, трудов свят, религия и атеистична политика, култура на паметта за социализма – възпоменания за политическите репресии, значения на социалистическите паметници и социалистическото наследство в градска среда, музеите през социализма, подходи при изучаването на държавния социализъм. В програмата се открояват както бележити имена на учени, така и на млади изследователи, чийто контакт със социализма е изцяло през архива, наратива и изкуството.

Тридесет години след края на държавния социализъм нуждата от познание за него е все така актуална. Макар и в различна степен, и до днес постсоциалистическите общества в Централна, Източна и Югоизточна Европа са разделени в отношението си към близкото минало. Политиката и културата на паметта за социализма продължават да бъдат поле на напрежение и спор между политиците, и между различни социални групи. Международната конференция поставя акцент върху (пре)осмислянето, в опит да се тематизира състоянието на изследванията за социализма, да се осветлят нови полета и да се добавят нови детайли към познанието за периода, посочват организаторите.

 

източник: dariknews.bg, снимка: БГНЕС