неделя, юли 21Актуални новини от София

На първо четене парламентът забрани пушенето на наргиле на закрито

Парламентът прие на първо четене предложението на „Обединени  патриоти“ за забрана на пушенето на наргилета на закрито и тяхната продажба на деца. България е на второ място в Европейския съюз по употреба на т.нар. водни лули, които не съдържат тютюн, каза депутатът от НФСБ Борис Ячев. Въпросните изделия обаче отделят много вредни вещества, а общото им ползване увеличава вероятността от заразяване с различни болести.

„За съжаление, широко разпространено е общественото мнение, че пушенето на наргиле е далеч по-безопасно от пушенето на цигари. С разрешение на родителите дори ученици от 4-ти, 5-ти и 6-ти клас организират рождени дни в наргиле-барове. Освен това химически обработените продукти за наргиле стават привлекателни за децата. Това създава предпоставки за привличане на начинаещи пушачи, предимно деца и подрастващи. Не са редки случаите в смеските, които се ползват за пушене на наргиле, да бъдат добавяни и наркотични вещества“, отбеляза Ячев.

Депутатите дадоха максимално дълъг срок за законодателни предложения преди второто четене на законопроекта.

Съгласно текстовете се забранява пушенето на водна лула в закритите обществени места, в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение.

Пушенето на наргиле се забранява още на: прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца; площадките за игра и на местата, на които са организирани мероприятия за деца и ученици; Забранява се пушене на наргиле в спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви.

Целта на законопроекта е опазване на здравето на населението и в частност на децата и подрастващите, чрез предприемането на законодателни, административни и други мерки по отношение на ограничаване на употребата на изделия от водна лула, несъдържащи тютюн, както и на предлагането на продажбата на наргилета на деца.