неделя, юли 21Актуални новини от София

Българските деца са сред най-здравите в Евросъюза

Българчетата са сред най-здравите деца в
Европейския съюз според данни на Евростат за детското здраве през 2017 г.

Под 1% са малчуганите у нас в лошо или
много лошо здравословно състояние, като в този процент влизат децата с
ограничени възможности в дейността си поради заболяване.

99,2% от българчетата до 16 г. се радват
на много добро здраве. Останалите 0,8 на сто страдат от заболяване, което е и
средният процент във всички страни от ЕС.

Това нарежда българчетата на трето място
по здраве в целия ЕС. Групата на децата под 5 години е с най-добри показатели,
след тях са от 5- до 9-годишна възраст и накрая – 10-15-годишните.

България заедно с Италия отчитат най-нисък
процент – 0,3, на деца с тежки ограничения в ежедневните дейности във
възрастовата група 5 – 9 г. По брой на децата с умерени ограничения пък
страната ни е на 4-а позиция с 0,9 на сто, пред нас са Италия, Кипър и Малта.

Общата картина е по-добра при румънчетата,
следвани от италианчетата, а най-голям процент заболели деца отчитат в Естония.