петък, август 23Актуални новини от София

Очакват през 2021 г. да се извърши първата белодробна трансплантация в България

Основната ни цел е в началото на 2021 г. в
България да може да се извърши първата белодробна трансплантация. Определен е
български екип, който ще премине обучение през май във виенската академия по
трансплантации, предвидени са и две шестмесечни обучения в клиниката по гръдна
хирургия в австрийската столица. Това информира депутатите министърът на
здравеопазването Кирил Ананиев, който беше изслушан по искане на БСП за
трансплантационната дейност у нас.

За модернизиране на системата за
трансплантации Министерството на здравеопазването е финализирало програма с
мерки, свързани с донорството, разработени са програми – за подобряване
качеството на трансплантационната дейност във всяка болница, където има
възможност за трнсплантации; за подпомагане на координаторите по донорство,
обучение на български специалисти. Ще бъде разработен и план за действие, важен
акцент е бъдещата програма за белодробни трансплантации, подчерта Ананиев. За
целта се предвижда създаването на такива центрове в УМБАЛ
„Св.Екатерина“ и ВМА в София.

Министърът акцентира върху необходимостта
да се разработят политики, насърчаващи донорството на органи. От съществено
значение е и да се предложи подходящ финансов модел за реинбурсиране на
разходите. Важен приоритет е въвеждането на програма за оценка на донори в
болничните звена.

Много предстои да се направи, поставихме
началото и няма да се откажем от своите цели българските пациенти да имат
по-добър шанс за живот, обобщи Кирил Ананиев.

Според цитирани от него данни, през 2018
г. у нас има общо 42-ма трансплантирани пациенти. Основните затруднения са
недостиг на органи в България и в света, отбеляза той. И съобщи, че през
2010-2018 г. отказите на близки на починали пациенти за дарителство на органи е
„до 20 процента от общия брой реализирани и нереализирани донори годишно“.
Една от причините е липса на информация за близките на пациенти в мозъчна
смърт.

По информация на Изпълнителната агенция по
трансплантации към 2 януари 2019 г. броят на записаните за нов бъбрек е 1039,
чакащите за черен дроб са 47, 447 – за сърце, а за бял дроб – 15. В същото
време броят на трансплантациите остава нисък. Министърът отчете, че от 28
ноември до 28 декември 2018 г. България е предложила пет бели дроба на
Евротрансплант.

Сред предприетите вече стъпки министърът
отбеляза срещата си с Българския патриарх Неофит на 31 октомври 2018 г. с цел
насърчаване донорството на органи при настъпила мозъчна смърт. БПЦ излезе с
решение в подкрепа на акта да дарим живот, подкрепа има и от другите официално
признати вероизповедания в България, подчерта Кирил Ананиев.

МЗ подготвя национална медийна кампания в
подкрепа на донорството, която ще стартира този месец, стана ясно още при
изслушването в пленарната зала.

За задълбочаване на двустранното
сътрудничество през януари 2019 г. е имало и срещи със специалисти от Хърватия
и Австрия.

Подписано е споразумение с Виена за
квалификация и обучение по линия на Евротрансплант.

Очакваме също виенската многопрофилна
болница да приеме до пет българи годишно за белодробна трансплантация до
приключване на програмата с австрийската страна, съобщи Ананиев.