неделя, юли 21Актуални новини от София

Еврокомисията очаква икономически растеж от 3,6% в България

Европейската комисия прогнозира ускоряване
на икономическия растеж в България през 2019-а година до 3,6% от 3,2% през
миналата година, което би било малко под „есенната прогноза“ за
експанзия от 3,7 на сто. В същото време ЕК потвърди в своя „зимен
доклад“ очакванията си за стабилизиране на растежа на българския БВП на
ниво от 3,6% през следващата годна.

Според Комисията текущият модел на
икономически растеж предполага относително слабо влияние от външни шокове, като
очаква българският експорт да отбележи умерено възстановяване след слабостта му
през 2018-а година, която беше в резултат на по-сдържано търсене от водещи
търговки партньори на страната като ЕС и Турция.

В „зимния доклад“ се отбелязва,
че вътрешното потребление беше основен двигател за икономическия растеж в
България през 2018-а година, като се очаква да остане такъв и през 2019-а и
2020-а година. ЕК обаче отбеляза, че рисковете за икономическата перспектива
пред България сочат в посока надолу (за по-слаб от очакваното растеж) и са в
резултат главно на възможно по-слабо търсене от основните експортни пазари на
нашата страна.

Затягащият се трудов пазар в нашата страна
и допълнителното увеличаване на заплатите в публичния сектор би трябвало да
осигурят продължаваща подкрепа за частното потребление през настоящата година.
Частните и държавните инвестиции също се очаква да останат силни, благодарение
на ниско лихвеното развитие и на постъпващото от ЕС финансиране.

Комисия очаква забавяне на инфлацията от
2,6% през 2018-а до 2,0% през тази и до 1,8% през следващата година.