сряда, юни 19Актуални новини от София

400 лв. средно за алкохол сме дали през 2017 г.

Българите са изразходвали около 1,7% от
общите си разходи за алкохол, показват данни от анализ на Евростат за
потреблението на спиртни напитки сред домакинствата в Европейския съюз (ЕС)
през 2017 г. Средният показател за ЕС е бил 1,6%, като анализът изрично отчита,
че в тези сметки не се включват разходите за алкохол, заплащани в ресторанти и
хотели.

Според данните на Евростат общите разходи
на домакинствата у нас за алкохол да били в размер малко под 600 млн. евро или
приблизително 1,2 млрд. лева.

Тези цифри се потвърждават и от
националната статистика, според която през 2017 г. едно домакинство у нас е
похарчило средно по около 400 лева за алкохол (без разходите в ресторанти и
хотели), което при наличието на около 3 млн. домакинства у нас също отчита 1,2
млрд. лева изразходвани за спиртни напитки.

Освен това, пак по данни на Националния
статистически институт (НСИ) около 15% от българите са консумирали алкохол
почти всеки ден или няколко пъти седмично (приблизително 1 млн. души), а веднъж
месечно са консумирали алкохол 30% (приблизително 2,1 млн. души). Всеки трети
българин или около 30% съобщава, че не е консумирал алкохол в рамките на една
година.

Делът на мъжете, които са консумирали
алкохол редовно или понякога, е бил почти 4 пъти по-висок от този на жените.
Най-много алкохол са консумирали мъжете във възрастовата група 45-64 години, а
при жените – 20-45 години. Всеки втори мъж е предпочитал да консумира
концентрат, а всяка втора жена – вино.

Тревожна тенденция е и засилената употреба
на алкохол сред подрастващите, като средната възраст, при която е бил приеман
за пръв път алкохол е била 13 години. За младежите от 13 до 18 години
предпочитаният алкохол е бил бирата.

През 2017 г. домакинствата в ЕС са изпили
алкохол в размер на близо 130 млрд. евро или средно по 300 евро на всеки жител
в ЕС, отчита Евростат. Анализът отново подчертава, че в тази сума не са били
включени алкохолните напитки, заплащани в хотели и ресторанти в Евросъюза.

Най-много средства, отделяни за алкохол,
са регистрирани в трите балтийски републики – Естония – 5,2% от общите разходи
на домакинствата там (622 млн. евро), Латвия – 5% (780 млн. евро) и Литва – 4%
(или близо 1 млрд. евро).

В противоположния край на скалата
най-малко средства за алкохол са били отделяни от домакинствата в Испания (0,8%
или 5,5 млрд. евро), Италия и Гърция – по 0,9% или съответно по 9 млрд. евро и
1 млрд. евро.

Страните, в които жителите са похарчили
най-много средства за алкохол в ЕС, са Германия – 23 млрд. евро, Великобритания
– 22 млрд. евро и Франция – 21 млрд евро. Най-малко средства за алкохол са
похарчили жителите на Исландия – 280 млн. евро, Словения – 380 млн. евро и
Люксембург – 470 млн. евро, отчита Евростат.

Справка в сайта на Световната здравна
организация (СЗО) показва, че за въпросния период средно в ЕС са се падали по
10 л концентриран алкохол на глава от населението. Най-висок дял на
употребявани концентрати е отчетен в Естония – по 15 л на човек, а най-нисък в
Швеция – по 7 л на човек годишно. За страните от региона показателите са
следните: България – 12 л на човек, Румъния – 10 л, Сърбия и Македония – по 9
л, Гърция – 7 л и Турция – 2 л концентриран алкохол на глава от населението.