петък, юни 5Актуални новини от София

Работна група пак обсъжда промените в наредбата за прием в детските градини в София

Постоянната комисия по образование в
Столичния общински съвет реши създадената работна група да продължи обсъждането
на промените в Наредбата за прием в детските градини в София. Причината е
предложение да отпадне едната точка за прием в детска градина, ако детето е
посещавало ясла.

Според зам.-кмета по образование Тодор
Чобанов точката трябва да се дава под условие:

„Най-добрият вариант не е да махнем
на точката за едни вече социализирани с приятелства, с връзки деца, а да се
концентрираме върху това как се ползва тази една точка. Да не се ползва
безусловно, а да се ползва, когато има ярки доказателства, че има реално
посещаване на съответното яслено заведение. Ще намерим един механизъм, който да
удовлетворява очакването за справяне с проблема „фиктивно записване на
деца в ясла“.

С новите правила се затяга приемът на деца
с хронични заболявания. Те ще бъдат записвани само с ТЕЛК решение. На 30
процента се намалява квотата по социални критерии. Броя на децата със специални
потребности пада от 3 на 2, а на децата с хронични заболявания – от 5 на 3.