сряда, юни 19Актуални новини от София

Работодатели настояват за равен размер на осигурителни вноски с работниците

Председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев съобщи пред журналисти, че
работодателите предлагат с промени в Кодекса на труда да се въведат нов вид
трудови договори. Предложението е да се записват две числа – общият разход за
труд и нетната сума, която работникът получава след всички удръжки.

По-рано днес работодателите посочиха сред
приоритетите си за тази година промяна за равно разпределение – петдесет на
петдесет на сто (вместо досегашните 60 към 40 на сто/, между работодател и
работник на дължимите осигурителни вноски и включване в трудовите и служебните
договори на всички осигурителни и данъчни разходи на работодателя за съответния
работник или служител и отчитането им за статистически цели в брутния размер на
средната заплата. За да не се промени нетният доход на работещите, ако се
увеличи осигурителната тежест, бизнесът ще поеме ангажимент за увеличение на
заплатите, допълни Велев в отговор на въпрос.

Той информира, че това предложение
предстои да се консултира със синдикатите.

Подобна реформа успешно е направена в
Румъния и отдавна се прилага в Македония, допълни Велев. Той посочи, че по този
начин ще се внесе повече прозрачност и съпоставимост. Велев изтъкна, че този
подход няма да повиши доходите на хората, което ще стане през повече и по-добра
работа.

На очакваната от работодателите среща с
премиера Бойко Борисов заради високите цени на тока от Асоциацията напомниха,
че към цените в сегмента „Ден напред“ се прибавя и добавката
„Задължение към обществото“. Затова се предлага тя да не се включва в
сметките на хората и бизнеса, а да се поема от бюджета. Тогава ще има
съпоставимост на цените и компенсиране на увеличението им, каза Велев. Той
съобщи, че предприятията вече са получили двойно увеличение на сметките за ток
за декември спрямо същия месец на предходната година. В средния случай
увеличените разходи за електрическа енергия спрямо общия размер на изплатените
заплати са между 10 и 15 на сто, допълни той и изтъкна, че увеличената цена на
тока „изяжда“ възможността за увеличението на доходи и даже може да
доведе до намаляването им.