сряда, февруари 26Актуални новини от София

Спиналната мускулна атрофия влезе в списъка с редките заболявания

Спиналната мускулна атрофия (СМА) вече е в
списъка на редките заболявания. Това стана факт със заповед на министъра на
здравеопазването Кирил Ананиев от 10.01.2019 г.

Министерството е изпратило писмо до
Националната здравноосигурителна каса да реимбурсира лечението на заболяването.
За да стане това факт, предстои медикаментът Nusinersen да премине през оценка
на здравните технологии и да бъде включен в Позитивния лекарствен списък.

Министър Ананиев днес запозна родители на
деца със спинална мускулна атрофия с последните действия, които министерството
е предприело по отношение лечението на това заболяване. В момента водещи
български лекари са на обучение в Испания как да провеждат лечението на СМА с
Nusinersen. Очакванията са до края на месец февруари и в България да стане
възможно практическото прилагане на лекарствения продукт.

По отношение на 9 годишния Стефан
Радойчев, страдащ от спинална мускулна атрофия, министър Ананиев съобщи, че
Център „Фонд за лечение на деца“ днес е превел необходимите средства на
болницата в Румъния, за да бъдат поставени първите 4 инжекции на детето.
Съгласно договореното, Стефан заминава на 22 януари за поставяне на първата
инжекция „Спинраза“.

Министър Ананиев и родителите на деца с
мускулна атрофия се уточниха за последващи срещи, за да следят изпълнението на
процедурите по реимбурсирането на лекарствения продукт и прилагането на
медикамента в България.