сряда, юни 19Актуални новини от София

6,2 лични лекари средно на 10 хиляди души има у нас

Осигуреността на населението в страната с
общопрактикуващи лекари е средно 6,2 на 10 хиляди души или еднаква с тази в
Румъния и Германия. Данните представи министърът на здравеопазването Кирил
Ананиев в отговор на питане на народни представители от БСП относно политиката
на Министерството на здравеопазването за осигуряване правото на достъп до
медицинска помощ, предоставена от общопрактикуващи лекари, в рамките на
редовния петъчен парламентарен контрол.

Питането разви народният представител
Валентина Найденова. Тя изтъкна проблемите, свързани с намаляването на броя на
лекарите, увеличаването на незаетите индивидуални и групови практики и
проблемите на финансирането.

Министър Кирил Ананиев заяви, че по данни
на Евростат около и над два пъти по-голяма от България е осигуреността с
общопрактикуващи лекари в Белгия – 11.3 на 10 хиляди души, Франция – 15,4.
Значително по-ниска е в Гърция – 3,2 и Полша 2,2 на 10 хиляди души население.

„Осигуреността с общопрактикуващи
лекари към 31 декември 2018 г. средно в страната е един лекар на 1409
здравноосигурени лица с непрекъснати здравноосигурителни права. В сравнение с
миналата година един общопрактикуващ лекар е обслужвал 1396 лица“,
коментира Ананиев. По думите му най-висока е осигуреността в районите Плевен,
Добрич и Видин. В  Плевен един
общопрактикуващ лекар има 1 072 здравноосигурени лица, в  Добрич – 1 171, а във Видин – 1210. Обратното
– най-ниска е осигуреността в Разград и Кърджали. В Разград един личен лекар
отговаря за 2 004 здравноосигурени лица, а в Кърджали за 2026.

Министър Ананиев коментира, че средствата
за първична извънболнична медицинска помощ се увеличават всяка година. За
настоящата 2019 г. ръстът е в размер на 8,6 процента. Парите, заложени в
бюджета на НЗОК, възлизат на 225 млн. лв. Министърът увери още, че ще се
финансират и стипендии за специализация по обща медицина. Той изрази надежда
промените в наредбата за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването да бъде готова до месец. Именно там един от приоритетите е
лекарите по специалност „обща медицина“, които ще изпълняват
функциите на общопрактивущи лекари.

От БСП проф. Георги Михайлов посочи, че у
нас не достигат 500 общопрактикуващи лекари. Той бе категоричен, че 80 на сто
от медицинските нужди на населението се покриват от тях и постави въпроса за
непривлекателността на специалността „обща медицина“.

Д-р Валентина Найденова от левицата
предложи незаетите медицински практики, които останат свободни, въпреки
усилията на здравно министерство, да бъдат попълнени от специалисти в
болничната помощ, на които да се разреши да работят почасово или за известно
време. За целта, обаче са необходими законови промени.