сряда, юни 19Актуални новини от София

Изграждат модерна клиника по химиотерапия в столичната онкология

Най-голямата онкологична болница в
страната – Университетската болница за активно лечение по онкология – започва
изграждането на нова модерна клиника по химиотерапия, съобщи директорът д-р
Стефан Константинов. За целта Министерство на здравеопазването е отпуснало 1,3
милиона лева:

„Налагаше се пациентите да бъдат
приемани на едно място, след това да ходят на друго място да се регистрират, а
на трето място започваше самото лечение. За щастие тази година се надявам вече
това нещо да е минало с помощта на Министерство на здравеопазването, а именно
реновация на клиниката по химиотерапия. Чисти нови два етажа с обща площ 700
квадратни метра ще бъдат направени в нова и хубава клиника за химиотерапия,
където ще бъде максимално улеснен достъпът на пациентите“.

Положителни резултати от дейността си през
изминалата година отчита УСБАЛО. Помощ в лечебното заведение са потърсили
повече пациенти, а приходите му по здравна каса са се увеличили.

Със 7.01% са нараснали хората, които са
получили лечение в УСБАЛО. Броят им от 13 214 през 2017 г. е достигнал 14 211
през изминалата. Най-много са били пациентите, които са преминали през
Клиниката по химиотерапия – 5193, и през Клиниката за лъчелечение – 2759, като
от тях 369 са получили лечение с единствения апарат за томотерапия в България.
Над 5200 са били извършените операции в болницата, като най-много от тях са
гръдни – 1350, урологични – 779, гинекологични – 765. Близо 50% от извършените
интервенции са били с голяма сложност – така наречените големи и много големи
операции. Над 2 хиляди души са минали през „Център за пациента“, като 450 от
тях са получили безплатни психологически индивидуални консултации, бяха
проведени и 7 „Училища за пациенти“ на теми, засягащи животът с онкологични
заболявания и лечението им.

Финансовите резултати на болницата също
бележат положителен резултат. На 27.473 млн. лв. възлизат приходите на
болницата по здравна каса за 11-те месеца на 2018 г. (до 30 ноември). Те са с
близо 1 млн. лв. повече в сравнение с тези през 2017 г. В същото време
доплащанията са ограничени. Постъпленията от платени услуги от пациентите са
редуцирани от 784 хил. лв. на 414 хил. лв. По-ниски са и разходите на лечебното
заведение – от 31.47 млн. лв. за периода те са спаднали на 29.97 млн. лв., като
основното ограничение  Благодарение на
това болницата погасява редовно задълженията си към доставчиците на медикаменти
и консумативи.

„Смятам, че резултатите ясно показват, че
УСБАЛО остава водещата онкологична болница в страната. Фактът, че при
увеличаващата се конкуренция от лечебни заведения, подобряваме показателите за
дейността си, за мен означава само едно – че сме спечелили доверието на
пациентите и им осигуряваме добро лечение, което е най-важно за нас. Заради
това през тази година ще осигурим още по-добри условия за лечението им“, каза
директорът на УСБАЛО, д-р Стефан Константинов.