вторник, юни 18Актуални новини от София

България със стабилни икономическа свобода и конкурентоспособност

Българската търговско-промишлена палата
(БТПП) извърши ежегоден преглед на позицията на България в световните класации.
Базирайки се на докладите през 2018 година на международни престижни
институции, страната ни показва стабилни позиции по отношение на икономическата
свобода, просперитета и конкурентоспособността, съобщиха от палатата.

България запазва позициите си в
„Индекса на икономическата свобода“ на Фондация „Херитидж“
и списание „Уолстрийт джърнъл“ и повишава мястото си с две позиции до
46-то в индекса на „Икономическа свобода по света“ на канадския
институт „Фрейзър“.

Положителни са тенденциите в „Индекса
за готовност за е-правителство“ и в „Индекса на човешко
развитие“ на ООН, при които имаме ръст с пет позиции, съответно от 52-ро
място през 2016 г. до 47-мо място през 2018 г. и от 56-то място до 51-во през
2018 г. Лондонският институт Легатум е оценил просперитета на страната с 4
позиции нагоре сред 149 страни, достигайки 47-мо място.

С 22 места по-нагоре се изкачва България
по отношение на „Индекса на право на собственост“ на Property Rights
Alliance, изкачвайки се до 63-то място при 85-то през 2017, като подобряваме и
позицията си спрямо 2016 г., когато страната е била класирана на 66 място. В „Индекса
на логистичните услуги“ на Световната банка се изкачваме с 20 позиции,
достигайки 52-ро място. Центърът за екологично право и политика на Йейл е
повишил с 3 позиции екологичното представяне на страната ни, посочват от БТПП.

В изданието за 2019 г. на Световната банка
за правене на бизнес падаме с 9 позиции надолу, до 59-то място при 50-то през
предходната година, като в същото време Китай, която в класацията през 2018 г.
е с 28 позиции зад страната ни, повишава своето място с 32 позиции и достига до
46-то място. В класацията за най-добри страни за бизнес на списание
„Форбс“ също отбелязваме спад с 12 позиции до 46-то място.

Страната ни има слаб успех с 2 места
нагоре в „Индекса на световна цифрова конкурентоспособност“,
достигайки 43-та позиция. В него основните индикатори са знания, технологии и
бъдеща готовност. Именно това са областите, в които бизнесът и държавата трябва
да насочат своите усилия за постигане на по-голям напредък, защото България все
още върви с бавни темпове по отношение на дигитализацията и имплементирането на
Индустрия 4.0 в предприятията, изтъкват от Българската търговско-промишлена
палата.