сряда, юни 19Актуални новини от София

Банките регистрираха 1,47 млрд. лв. печалби до края на ноември

В края на ноември 2018 г. активите на
банковата система възлизат на 103.7 млрд. лв. За периода януари – ноември
собственият капитал в баланса на банковата система нараства с 32 млн. лв. (0.3
на сто) и в края на ноември е 12.6 млрд. лв. Печалбата на банковата система за
единайсетте месеца на 2018 г. е 1470 млн. лв. (при 1088 млн. лв. за същия
период на миналата година), съобщават от БНБ.

Нарастването на активите от началото на
годината е с 5.9 млрд. лв. (6.0 на сто), съобщава Българска народна банка.

За единайсетте месеца на 2018 г.
депозитите в банковата система нарастват с 5.4 млрд. лв. (6.5 процента) до 89.1
млрд. лв. През ноември депозитите на домакинствата нарастват с 0.8 на сто (396
млн. лв.) при месечно намаление на депозитите на нефинансовите предприятия и на
сектор „държавно управление“. Спрямо края на 2017 г. структурата на
депозитите не се променя съществено. Средствата от домакинства и от нефинансови
предприятия в края на ноември заемат съответно 58.9 на сто и 28.3 на сто от
общите депозити.