понеделник, септември 23Актуални новини от София

Банско е най-предпочитаната дестинация за зимен туризъм у нас

Над 650 000 българи планират да ходят на
почивка в планина през тази зима, показват данни проучване на изследователски
център „Тренд“ за нагласите на българите към предстоящия зимен
туристически сезон сред 1007 души между 30 ноември и 6 декември по поръчка на
„24 часа“.

12% или над 650 000 пълнолетни българи
планират почивка в планината през тази зима, а 79% – не, сочи изследването.
Близо всеки десети (9%) декларира, че все още не е решил.

Основната причина сред посочилите, че не
планират да ходят на почивка тази зима, е липсата на финансови възможности
(69%), като тук се регистрира и динамика спрямо образователния статус – тези с
висше образование и живеещи в столицата и областните центрове в по-малка степен
изтъкват финансовия аргумент. 16% от непланиращите почивка тази зима споделят,
че не са ходили на почивка в планината повече от 10 години. Малко над една пета
(23%) са тези, които не са ходили на почивка в планината повече от 20 години,
като делът при хората над 60 години е осезаемо по-висок.

83% от българите, които планират почивка
тази зима, декларират, че ще отидат на планина в България. Един на всеки десет
(11%) от пълнолетните българи планира такава почивка в чужбина.

Банско е най-предпочитаната дестинация за
зимен туризъм за над една трета (34%) от българите планиращи почивка, следван
от Боровец (17%) и Пампорово (12%). В демографските разбивки, прави
впечатление, че младите между 18 и 29 г. в най-голяма степен предпочитат
Банско. Над половината от пълнолетните българи (54%), оценяват като добри
условията за зимен туризъм в България, а едва 3% – като лоши.

Водещият мотив за избор е цената на
нощувките – 22%, а курортът е определящ за избора при 13% от българите. Цената
на нощувките е в най-малка степен фактор за живеещите в София.

Всеки десети споделя, че се води от това
да е „тихо и спокойно“, като това се отчита в по-висока степен при
по-възрастните групи, за сметка на по-младите. Повече от една трета (37%) от
пълнолетните българи споделят мнението, че през последните години България
става по-добро място за зимен туризъм, а едва 2% са на противоположното мнение.
Според 24% няма промяна.

Малко над една четвърт – 26% от българите,
смятат, че са еднакво обслужвани и получават същото качество като
чуждестранните туристи, докато по-голям дял (35%) са тези, които са на
противоположното мнение. Голям е делът (38%) на тези, които не могат да
преценят.

Според проучването 12% декларират, че
практикуват зимни спортове. Те са най-популярни сред възрастовите групи между
18-29 г. и 30-39 г. Зимните спортове са разпространени най-вече сред живеещите
в столицата, което може да бъде обяснено отново с доходите на живеещите в
София, тъй като практикуването на зимни спортове изисква повече финансови
средства. 81% от практикуващите зимни спортове оценяват условията за зимни
спортове в България като добри, а отново едва 3% са тези, които ги смятат за
лоши.