сряда, юни 19Актуални новини от София

Ще затварят заведения, в които се позволява пушене дори след глоба

За разлика от страни като Азербайджан, България не може да отчете ново законодателство в насока тютюнопушенето, каза д-р Михаил Околийски от Световната здравна организация (СЗО). Той цитира доклад, според който не може да се говори за по-малко вредни продукти. Почти всички токсични вещества в конвенционалните цигари се срещат и в тютюневите нагреваеми изделия, посочи той.

Новите продукти се рекламират основно сред млади хора, посочи Околийски и припомни, че в много държави има забрана за рекламиране на всички тютюневи изделия.

Един милион българи, половината от пушещите 2,2 милиона, се очаква да умрат преждевременно поради заболявания, свързани с употребата на тютюневи изделия, твърдят изследвания.

Пълната забрана от 2012 г. вече не е актуална, каза Снежана Поповска – главен експерт в Дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите“ към Министерството на здравеопазването. Тя съобщи, че се мисли за промени – собствениците на заведения да носят отговорност за системно нарушаване на забраната, като дори тези обекти да могат да бъдат затваряни. Освен това няма яснота в определението „закрито обществено място“.

НПО ще внесат предложение в Министерството на здравеопазването и Министерството на икономиката да се забрани външната реклама и рекламата на тютюневи изделия в местата, в които се продават. Крайната цел е пълна забрана. Общественото здраве у нас изостава, каза Околийски и отчете, че у нас няма здравно образование.