сряда, юни 19Актуални новини от София

Приеха Харта за защита на паметниците на византийското наследство

Представители на 21 страни, включително България, приеха единодушно Харта за защита на паметниците на византийското наследство на тридневна конференция в Солун, завършила в неделя, съобщава гръцката агенция АНА-МПА.

В Хартата се определят принципите за защита, управление, излагане и социализация на паметниците, които се намират на териториите, които са влизали в бившата Византийска империя, която обхваща период от 11 века и включва земи от три континента с различни култури, езици и религии.

Приемането на Хартата е резултат на усилията на четири международни конференции, проведени в Солун през 2001, 2003, 2006 и 2018 г. и организирани от Европейския център за византийски и поствизантийски паметници.

Принципите на Хартата имат за цел да се превърнат в полезен инструмент за страните, които имат паметници от византийската епоха на своя територия. Хартата насърчава включването в националното законодателство на мерки за защита, проучване, регистрация и социализация на паметниците.

В конференцията са участвали представители на Албания, Алжир, Армения, Бахрейн, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Гърция, Египет, Израел, Испания, Италия, Йордания, Кипър, Ливан, Палестина, Румъния, Сирия, Сърбия, Мароко и Хърватия. Предварително планираното участие на Тунис и на Република Македония е било отменено.

Хартата ще бъде внесена в ЮНЕСКО за ратификация и ще бъде отворена за присъединяване и от други страни.