сряда, януари 23Актуални новини от София

Имаме два пъти по-висока детска смъртност в сравнение с останалите от Евросъюза

Нивото на детска смъртност в България е два пъти по-високо в сравнение със страните от ЕС. Това каза доц. Христо Хинков, директор на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) по време на кръгла маса „Здравето на българите през 21 век – тенденции и предизвикателства“. Дискусията е организирана от НЦОЗА, под патронажа на парламентарната комисия по здравеопазване.

Детската смъртност в България е 6,5 на 1000 живородени деца, докато в ЕС е 3,6 на 1000 живородени. По думите му раждаемостта в страната ни намалява, а общата смъртност е доста негативен показател. В ЕС показателят за обща смъртност е много по-нисък, добави още Хинков. Най-голям процент за смъртността е свързан с болести на кръвообращението. България е на 9-о място от 189 страни по консумация на алкохол, а по тютюнопушене сред жените е на 12-о място.

Естественият прираст бележи все по-голям спад и България постепенно губи своето население, но има трайна тенденция за повишаване на средната продъжителност на живота.

В периода 2001- 2015 год. разходите за здравеопазване нарастват с 450 процента, като най-много средства се отделят за болнична помощ и лекарства за домашно лечение. Динамиката на здравно-демографските показатели обаче не се променя особено, а причините за това са недостатъчната ефективност на здравната система, терапевтичният процес е фрагментиран, а финансирането не е обвързано с показаните резултати.

Оптимизирането на ефективността на здравните ресурси е предизвикателство пред системата, каза още Хинков и подчерта, че лекарите са много добре обучени и показват високо ниво на професионализъм. Българинът не цени здравето си, заключи Хинков.

„През последните години се подобриха условията и апаратурната обезпеченост за диагностика и лечение на акушеро-гинекологичните, неонатологичните и педиатричните услуги в страната. Успоредно с това с Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве са осигурени услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Всички политики, които предприемаме, са подкрепени с финансов ресурс от НЗОК, МЗ и европейски и международни програми. Като резултат наблюдаваме значително подобрение на показателите за детска и майчина смъртност – позитивна тенденция, за чиято устойчивост във времето трябва да работим.“ Това заяви министър Ананиев по време на кръглата маса.

В изказването си Кирил Ананиев посочи, че основните предизвикателства пред българското здравеопазване са свързани с влошените показатели за здравно-демографското състояние на населението, наличието на здравни неравенства и необходимостта здравната ни система да отговори по адекватен начин на потребностите на гражданите. Ананиев подчерта, че преодоляването на тези проблеми е залегнало във водещия стратегически документ за развитие на здравеопазването в страната ни – Националната здравна стратегия 2020.

Министърът заяви, че в рамките на втория приоритет на стратегията настоящият екип на МЗ е предприел редица действия за подобряване достъпа на пациентите до качествена и навременна медицинска помощ, част от които е и реализацията на проекта за модернизация на системата на спешната помощ. „Работим и за преодоляване на дефицита от специалисти в системата на здравеопазването, като в момента сме фокусирани върху осигуряването на по-добри условия за специализация и продължаващо обучение“, отчете още здравният министър.

Ананиев посочи, че друга важна стъпка за опазване здравето на гражданите е създаването на възможност за сключване на дългосрочни договори за доставка на ваксини – механизъм за недопускане разпространението на ваксинопредотвратими заболявания. През тази година за първи път е обявена обществена поръчка, с която да бъдат осигурени ваксините за следващите 24 месеца.

Във връзка с опазването на общественото здраве се изпълняват национални програми, планове и стратегии, сред които за намаляване въздействието на радона в сградите, за превенция на хронични незаразни болести, за борба срещу наркотиците, за профилактика на рака на маточната шийка, за лечение на ротавирусните гастроентерити, за превенция и контрол на ХИВ и туберкулоза и други. За тази година бюджетът на националните програми в областта на обществено здраве възлиза на 4,3 млн. лв., а утвърдените разходи по политики в областта на превенцията, промоцията и контрола в бюджета на МЗ са в размер на 92,2 млн. лв.

%d блогъра харесват това: